Review: Julia Drake – Wat de zee vertelt/The Last True Poets of the Sea

ENGLISH REVIEW BELOW

De Nederlandse uitgever, Moon Uitgevers, heeft me kort geleden een recensie-exemplaar gestuurd van Wat de zee vertelt door Julia Drake, waar ik erg dankbaar voor ben. Deze recensie is dan ook in het Nederlands, voor de verandering! Ik keek al een tijd uit naar Wat de zee vertelt, vooral nadat iemand me liet weten dat het boek een f/f-relatie heeft!


Goodreads-samenvatting

De leden van de familie Larkin zijn niet alleen enorme geluksvogels, ze zijn bovenal dóórzetters. Of tenminste, dat is wat de lange, grappige en muzikale Violet en haar briljante, gevoelige broertje Sam altijd verteld werd. Toen het schip Lyric bij de kust van Maine zonk en alle passagiers verdronken, was hun betovergrootmoeder Fidelia de enige die wist te overleven. Ze zwom naar de kust, werd ter plekke verliefd en stichtte het dorpje Lyric. Rampen lijken de familie echter te achtervolgen. Zo blijft Violet uit de bocht schieten door met de verkeerde mensen te feesten, en tot overmaat van ramp doet Sam op een mooie zomerdag een zelfmoordpoging.

Terwijl Sam behandeld wordt, wordt Violet naar Lyric gestuurd. Wanhopig overweegt ze hoe ze de situatie recht kan zetten, en slechts één oplossing borrelt naar boven: ze moet en zal het scheepswrak vinden waar Sam en zij over fantaseerden toen ze kinderen waren.

De plaatselijke amateurgeschiedkundige Liv Stone schiet haar te hulp bij de jacht naar het wrak. Liv, met haar sprankelende intelligentie en waakzame grijze ogen, ontwaakt iets in Violet wat ze niet eerder heeft gevoeld.

Of ze de Lyric zullen vinden of niet, de reis die Violet maakt en de inzichten die ze onderweg opdoet, zouden zomaar het begin van haar redding kunnen zijn…

CWs: zelfmoordpoging, verdrinking, ziekenhuis, paniekaanval, depressie, angststoornis, eetstoornis, overleden kind/broer, homofobie

Wat de zee vertelt


Recensie

Ik zou dit boek aanraden aan fans van John Green en Jandy Nelson.

Deze YA-roman viel me meteen vanaf het begin positief op omdat hij een heel unieke toon had. De hoofdpersoon is quirky zoals ook veel van de hoofdpersonen van John Green dat zijn, maar waar John Green’s boeken voor mij persoonlijk totaal niet werken, vond ik deze hoofdpersoon juist enorm geslaagd. Vooral omdat steeds heel duidelijk was wat er onder haar gedrag schuilging.

De hoofdpersoon logeert een tijdje bij haar oom in het kleine stadje aan zee dat is gesticht door een van haar voorouders, die als enige een scheepsramp overleefde. Haar familie is erg bekend in het stadje vanwege deze geschiedenis, en samen met haar nieuwe vrienden wil ze onderzoek doen naar die familiegeschiedenis en misschien zelfs het scheepswrak vinden dat al die jaren onvindbaar is geweest. Ook doet ze vrijwilligerswerk in het plaatselijke zeeaquarium. Ik vond deze setting erg boeiend, al was ik graag nog meer over de familiegeschiedenis te weten gekomen. Dit onderdeel van het verhaal had wat mij betreft uitgebreider mogen zijn.

Wat me vooral aantrok in dit verhaal, is dat het heel beeldend beschreven is. Het is heel gemakkelijk om je zelfs de kleinste details voor te stellen, omdat alles zo precies en met gevoel voor sfeer is beschreven. Hierdoor werd ik helemaal in het verhaal gezogen.

Dit boek is met name ook een aanrader voor iedereen die op zoek is naar meer f/f-relaties in YA. Ik vond de romantische relatie tussen deze twee meisjes een van de sterkste aspecten van dit boek, en ik shipte dit stel zo erg!

Tot slot, en dat is ook de reden waarom ik het boek vergelijk met de boeken van Jandy Nelson, staat de broer-zusrelatie sterk centraal in dit boek. Het gaat om een behoorlijk complexe relatie – Violet’s broer doet een zelfmoordpoging en ze weet daarna niet meer zo goed hoe ze met hem om moet gaan. Ik vond deze relatie erg mooi beschreven, omdat ondanks de moeilijkheden heel duidelijk was dat broer en zus heel veel van elkaar hielden en alles voor elkaar over hadden.


ENGLISH

The Dutch publisher recently sent me a review copy of The Last True Poets of the Sea by Julia Drake, for which I’m very grateful. That’s also why I wrote my review in Dutch as well, so it will be more accessible to Dutch readers. I’d been looking forward to The Last True Poets of the Sea for a while now, especially after someone let me know the book has an f/f romance!


Goodreads Synopsis

The Larkin family isn’t just lucky—they persevere. At least that’s what Violet and her younger brother, Sam, were always told. When the Lyric sank off the coast of Maine, their great-great-great-grandmother didn’t drown like the rest of the passengers. No, Fidelia swam to shore, fell in love, and founded Lyric, Maine, the town Violet and Sam returned to every summer.

But wrecks seem to run in the family. Tall, funny, musical Violet can’t stop partying with the wrong people. And, one beautiful summer day, brilliant, sensitive Sam attempts to take his own life.

Shipped back to Lyric while Sam is in treatment, Violet is haunted by her family’s missing piece – the lost shipwreck she and Sam dreamed of discovering when they were children. Desperate to make amends, Violet embarks on a wildly ambitious mission: locate the Lyric, lain hidden in a watery grave for over a century.

She finds a fellow wreck hunter in Liv Stone, an amateur local historian whose sparkling intelligence and guarded gray eyes make Violet ache in an exhilarating new way. Whether or not they find the Lyric, the journey Violet takes-and the bridges she builds along the way-may be the start of something like survival.

CWs: attempted suicide, near-drowning experience, hospital, panic attack, mentions of depression, mentions of anxiety, mentions of an eating disorder, past death of a child/sibling, homophobia

The Last True Poets of the Sea


Review

I would recommend this book to fans of John Green and Jandy Nelson.

This YA novel positively impressed me right from the start, because it had a very unique tone of voice. The main character is quirky like many of John Green’s main characters are as well, but where John Green’s books don’t work for me personally, I thought it worked really well for this main character. Especially because it’s very clear throughout what’s beneath the surface.

The main character is staying with her uncle for a while, in the small town at sea that was founded by one of her ancestors, who was the only person to survive a shipwreck. Her family is very well known in the town because of this history, and with her new friends, the main character wants to research her family history and maybe even find the shipwreck that hasn’t been found in all these years. She’s also volunteering at the local sea aquarium. I found this setting very interesting, even though I would have loved to learn more about the MC’s family history. This part of the story could have been more elaborate, I think.

What I especially liked about this story, is that it’s written in a way that makes it very easy to visualize. It’s so easy to visualize even the smallest of details, because everything is described very precisely and with a lot of atmosphere. Because of this, I was completely sucked into the story.

I would especially recommend this book to everyone who’s looking for more f/f relationships in YA. I loved the romance between these two girls and I thought it was one of the strongest aspects of the book. I shipped these two so much!

Lastly, and that’s also the reason why I’m comparing this book to Jandy Nelson’s books, the sibling relationship is very central to the story. It’s a pretty complex relationship – Violet’s brother attempts suicide and she doesn’t really know how to treat him after that. I thought their relationship was described beautifully, because despite the challenges, it was very clear that they loved each other a lot and would do anything for each other.


Have you read this book? Is it on your TBR?

If you order through the link in this post, I’ll make a small commission at no extra cost to you. This helps me review more books and host more giveaways, so I’d be very grateful if you used it!

 

 

Advertisement

One thought on “Review: Julia Drake – Wat de zee vertelt/The Last True Poets of the Sea

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: